Hızlı Randevu

Kayseri Yetişkin Psikolog Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Kayseri Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı Nedir? 

Aile Danışmanlığı belirli kuramlar eşliğinde  aile bireyleri arasındaki ilişkiler, iletişim sorunlarının ele alınması ve sağlıksız yapıların sağlıklı bir hale getirilmesi ile fonksiyonel olmayan tutum ve davranışların düzeltilmesiyle ilgilenir. Aile ilişkilerinin düzeltilmesi çoğu zaman aile bireylerinin ruh sağlığını da olumlu etkiler. Aile bireyleri birbiriyle etkileşim içindedir. Bireylerden bir ya da bir kaçındaki rahatsızlıklar diğer aile üyelerini de etkiler, aile yapısı üyeleri için önemli destek kaynağı olduğu gibi en önemli stres kaynağı da olabilmektedirler.

Aile Danışmanlığı, aile bireylerinin hepsinin ya da birkaçının terapiye katılımı ile yürütülür. Kayseri Aile Danışmanlığı çiftler arasındaki sorunlara odaklanarak ya da çocuklarla ilgili bir sorun ise çocukların da katıldığı seanslar halinde yapılabilir.

Aile Danışmanı Kimdir?

Kayseri Aile Danışmanı, aile bireylerinin yaşadığı problemlerin belirlenmesinde ve çözülmesinde aileye psikolojik destek sağlar.  Aile bireylerinin birbiri ile iletişimini iyileştirerek sorunlarını işlevsel bir şekilde çözmelerine yardımcı olmaktadır. 

 

Aile Danışmanı Ne Yapar?

 1.  Aile sistemi içinde  işlevlerin  bozulmasına neden olan, ailenin ve bireylerin, kişisel gelişimlerini ve ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen, aile yaşantıları ve gelişimsel farklılıklar ile çiftler arasında ilişkisel ve iletişimle ilgili sorunlara yol açan; ebeveyn olarak rol ve sorumluluklarını yerine getirmelerini güçleştiren ve aile bireylerinin psikososyal yapılarını ve ekonomik dengelerini tehdit eden problemlerin oluşmasının önlenmesine ve ortaya çıkan sorunların çözüme ulaştırılmasında birey ve aile ile çalışmaktadır.
 2. Aile kurma niyetinde olan bireylere ilişkiler ve aile kurumuyla ilgili danışma hizmeti sunar,
 3. Anne ve babaların çocuk gelişiminde ve eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgileri uygulamalı olarak  hayata geçirmesi, çiftlerin çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini iyileştirmesi için anne ve babalara yönelik psikoeğitim çalışmaları gerçekleştirir,
 4. Boşanma öncesinde ve sonrasında  eşlerin ve çocukların bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için sürece yönelik boşanma sonrası uyum programları planlar ve uygular,
 5. Tek ebeveynli ailelerdeki dinamiklerin düzenlenmesi için danışmanlık ve destek hizmeti verir.
 6. Aile içi şiddet durumlarında şiddetin engellenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini verir.
 7. Aile bireylerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak psikoterapi hizmeti sunar.

 

Aile Danışmanı Hangi Konuları Çalışır?

 • Aile bireyleri arasındaki çatışmalar
 • İlişkisel temel ihtiyaçların karşılanmaması
 • Madde ve alkol bağımlılığı
 • Aile içi iletişim problemleri
 • Ailede sorunların sağlıklı bir şekilde çözülememesi
 • Aldatma veya Aldatılma
 • Boşanma sürecine çocuğun uyum sağlamakta zorlanması 
 • Boşanma ve Boşanma Sonrası Psikolojik Destek
 • Çiftlerde ilişki dinamiklerinin bozulması
 • Duygusal yoksunluk
 • Evliliğe hazırlık süreci 
 • Evlilik Öncesinde ve Sonrasında Çift Danışmanlığı
 • İş – Özel Hayat Arasındaki dengelerin sağlanamaması
 • Bağımlı aile yapısı
 • Aile içi şiddet
 • Aileyi etkileyen travmatik yaşantılar
 • Öfke kontrol sorunları
 • Kıskançlık
 • Geniş aile kaynaklı problemler 
 • Uyum problemleri

 

Sağlıklı Aile Yapısı Nasıl Olmalıdır?

1. Aile bireyleri  birbirleriyle ilgili olumlu ve olumsuz duygularını özgürce açıkça ifade edebilmelidir.

2. Sağlıklı bir ailede aile bireyleri birbirleri tarafından anlaşıldığı duygusunu taşır.

3. Aile bireyleri birbirinin kişisel farklılıklarını kabullenir,  hoşgörülü karşılar ve birbirlerini potansiyellerini geliştirebilmeleri için cesaretlendirirler, destek olurlar. 

4. Aile bireyleri birbiriyle saygı, ilgi ve sevgi çerçevesinde etkileşimde bulunurlar. Bireyler değerli olduklarının, kişiliklerine saygı duyulduğunun ve aileye ait olduğunun hissettirilmesiyle desteklenir.

5. Aile bireyleri üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme konuşunda işbirliği içindedir.

6. Temel ihtiyaçlar olan güvenlik, yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçları karşılanır. 

7. Sorunları çözerken genellikle işlevsel yöntemler kullanılır ve anlaşmazlıklar demokratik şekilde çözülür.

8. Aile içerisindeki davranışlarda ve koyulan kurallara uyma konusunda tutarlılık vardır. Kurallar ve beklentiler fikir alışverişi yaparak durumlara göre esnetilebilir. 

9. Aile üyeleri birbirlerinin rahatı, huzuru için iş birliği yaparlar.

10. Aile yapısı açık ve iletişime elverişlidir.

11. Aile bireyleri birbirlerini görev dağılımı ve sorumluluklar karşısında destekler.

 

Aile  Danışmanlığı Süreci Ne Kadar Sürer?

Aile danışmanlığı sürecinin ne kadar devam edeceği ailenin durumuna, çalışılan konuya, aile bireylerinin motivasyonuna, sorunun düzeyine, Aile Danışmanı ile aile arasındaki uyuma vb. göre değişiklik gösterebilir.  Seans aralıkları aile bireylerinin öğrendiklerini uygulayabilmelerine bağlı olarak belirlenir.

 

Ünlü yazar Tolstoy’un da dediği gibi 

“…her mutsuz ailenin kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.” 

 

Her ailenin dinamiği farklıdır, sorunları ve onların çözümü de ailelere özgüdür.  En önemli ilk adım ise bu sorunların farkına varıp çözüm aramaktır.

Kayseri Psikolog/ Aile Danışmanı İpek Timur

Bilgi ve Randevu Almak İçin Tıklayın.

 

Anahtar Kelimeler:

Kayseri Aile Danışmanlığı | Kayseri Aile İçi İletişim Sorunları | Kayseri Boşanma Danışmanlığı | Kayseri Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı | Kayseri Psikolog | Kayseri Aile Danışmanı | Sağlıksız Aile